Skip to main content

Programy pro školy a skupiny mládeže

"Stále online"

Program k tématu užívání internetu a dotykových telefonů

 

V otevřeném dialogu probereme s žáky, jak uvedená média používají, jaké jsou jejich výhody a nevýhody, časový management, konrolu dat a popovídáme si o mezilidských vztazích v online a offline režimu.

Zjistíme, kolik času třída tráví u monitorů a obrazovek a tento čas i jeho obsah zřetelně znázorníme a prodiskutujeme. Přesný obsah přizpůsobíme věku žáků a aktuálním trendům. Témata zde sahají od řetězových dopisů a product placement (umístění produktu, skrytá reklama), přes inscenaci sama sebe na sociálních sítích, FoMo (strach z toho, že něco zmeškáme) až po sexting.

Na závěr natočí žáci pomocí iPadů krátký filmový trailer s nejdůležitějšími poselstvími workshopu. Cilem projektu je ukázat účastníkům reflektované, zodpovědné a kreativní používání  aktuálních médií.

 

Doba trvání: 4 vyučovací hodiny / 3 hodiny

Cílová skupina: od 3. třídy

Fakt nebo fake

Jak mohu odhalit falešné zprávy a jak se s tím vypořádat?

 

Pomocí interaktivního online nástroje si nacvičíme techniky, jak odhalit falešné zprávy. Ukážeme žákům praktické příklady z každodenního života mladých lidí a v malých skupinách je zpracujeme a budeme o nich diskutovat. Pomocí rychlého písemného cvičení si vyzkoušíme různé reakce na nenávistné projevy a pak je budeme analyzovat. Na závěr ukáže mediální pedagog Philipp Reich účastníkům způsoby jak reagovat na falešné zprávy a štvanici a jak se s nimi správně vypořádat.

 

Doba trvání: 4 vyučovací hodiny / 3 hodiny

Cílová skupina: od 8. třídy

Nejdřív myslet – potom kliknout

Prevence kyberšikany

Online šikana se vyskytuje na různých školách různého typu a kdokoli se může stát její obětí. Povídat si budeme o jejím původu, způsobech a následcích. V malých skupinách vypracují žáci strategie, jak šikanu rozpoznat, jak jí zabránit nebo jak ji vyřešit.  Dále se zabýváme tím, jak mezi s sebou žáci vycházejí a jednají a oni sami si stanoví pravidla, jak spolu jednat chtějí. Na závěr si spolu promluvíme o přátelství a hodnotách a na toto téma spolu natočíme krátký trailer.

 

Doba trvání: 4 vyučovací hodiny / 3 hodiny

Cílová skupina: od 5. třídy

Silný pro život

Protidrogová prevence

 

Nejdřív informujeme žáky o drogách obecně, speciálně pak o pervitinu a pomocí rolové hry budeme diskutovat o životních hodnotách. V dalším průběhu workshopu žáci v malých skupinách vypracují strategie, které jim pomohou být "silní" a říct "Ne!" Nakonec hledají žáci odpovědi na otázky týkající se témat "život bez drog" a "životní cíle", které pantomimicky znázorní a vyfotí. Své fotografie potom představí a proberou v plénu.

 

Doba trvání: 4 vyučovací hodiny / 3 hodiny

Cílová skupina: od 8. třídy

Přesný obsah nejdříve domluvíme se školou a přizpůsobíme ho věkové skupině, stejně jako použité metody.