Skip to main content

Programy pro školy a skupiny mládeže

STÁLE ON

Zodpovědné používání smartphonu
Chytré telefony a internet nabízejí řadu výhod, ale také představují řadu výzev, zejména pro děti a mladé lidi. Patří mezi ně dezinformace, kybergrooming, skrytá reklama, nerealistické ideály krásy, pasti a phishing. Zde přichází na řadu náš workshop na podporu mediální gramotnosti: Jistý, kritický a kreativní na internetu. Společně se podíváme na uživatelské chování studentů, zabýváme se time managementem, ochranou dat a sociální interakcí online i offline. Čas strávený na obrazovce je ve třídě dohromady zaznamenáván, diskutován a ilustrován. Ukazujeme dětem možnosti a rizika různých aplikací a přednášku přizpůsobujeme jejich věku a dle aktuálních trendů.
Délka: 3 vyučovací hodiny
Cílová skupina: 3. - 13. Třída

FAKT NEBO FAKE

Jak poznám falešné zprávy  a jak s nimi naložím?
Co je skutečné a co je falešné? Kterým příspěvkům mohu věřit? Schopnost rozlišovat mezi skutečným a manipulovaným je v době umělé inteligence (AI) a organizovaných trollů stále důležitější. Ať už na sociálních sítích, YouTube nebo ve vyhledávači: mladí lidé často přicházejí do styku s pochybným obsahem. Manipulace s obrazem a videem, dezinformace, sebepropagace ze strany influencerů a (beauty) filtrů neusnadňují mladým orientaci. Pomocí online nástroje se procvičují techniky k odhalení falešných zpráv. Nakonec mohou studenti sami experimentovat s AI. Kdo si to vyzkoušel, může lépe posoudit, kdy a kde k manipulaci dochází.
Délka: 3 vyučovací hodiny
Cílová skupina: 8. - 13. třída

MŮŽEŠ TO ZASTAVIT!

Prevence kyberšikany
Kyberšikana se vyskytuje na všech typech škol a obětí šikany se může stát kdokoli. Diskutuje se o původu, zacházení a důsledcích online šikany. Společně se studenty se propracuje a prodiskutuje film a filmový kvíz „Můžeš to zastavit“ vypracovaný T1 na dané téma. (Pouze v německém jazyce).  V České přednášce se podíváme na film, co je kyberšikana, haitování a kybergrooming. Ukážeme vám, jak šikanu rozpoznat, jak se jí vyhnout nebo jak ji řešit. Diskutuje se také o roli přihlížejících a o možných variantách chování, které mohou pomoci rychle zastavit šikanu. Studenti-žáci se také učí posilovat v interaktivních cvičeních. Aby měli odvahu proti šikaně zakročit.
Délka: 3 vyučovací hodiny
Cílová skupina: 4. - 10. Třída

#NOFILTR

Sebeobraz ve věku AI
V tomto workshopu se podíváme na to, jak média stanovují jasná pravidla o tom, co a kdo je „in“. Jaké hodnoty jsou přenášeny prostřednictvím vzhledu a životního stylu a jak se od nich lze distancovat? Porovnávání vlastní reality s obrázky ze sociálních sítí, u kterých neznáte,jak byly sestrojeny, může vést k dlouhodobé frustraci a komplexu méněcennosti.Tento workshop to vysvětluje a motivuje vás, abyste se považovali za hodnotného a „správného“. V malých cvičeních mohou studenti zpochybnit svá vlastní přesvědčení, podrobněji zkoumat své osobní hodnoty a nakonec si uvědomit své vnitřní zdroje, které mají v životě k dispozici.
Délka: 3 vyučovací hodiny
Cílová skupina: 5. – 8. Třída

CHAT REVOLUCE

Chytrý chat ve třídě
Na středních školách dnes mají téměř všichni studenti svůj vlastní smartphone a každá třída má třídní chatovací skupinu, která byla původně určena pro výměnu školních témat. V těchto chatech, ale vyvstávají různé problémy: nespočet každodenních zpráv, řetězové dopisy, kyberšikana a porušování práva na vlastní image. Studenti se tím cítí ohromeni a někteří dokonce dobrovolně opouštějí třídní chat. Tyto výzvy vnímáme jako příležitost ke zlepšení klimatu ve třídě. Společně se studenty interaktivně vyvíjíme různá řešení a pravidla třídního chatu. Tímto způsobem bychom rádi pomohli zajistit, aby vzájemné interakce v digitálním prostoru byly smysluplné, respektující a bezpečné.
Délka: 3 vyučovací hodiny
Cílová skupina: 5. – 6. Třída

Přesný obsah nejdříve domluvíme se školou a přizpůsobíme ho věkové skupině, stejně jako použité metody.